tisdag 12 augusti 2008

35. Polismördaren


Nästa sista boken i Sjöwall-Wahlöös serie om Martin Beck.

Två olika brott som, på typiskt SW-manér, får med varandra att göra. Dessutom blir Folke Bengtsson, från första boken Roseanna, inblandad och misstänkt för mordet. Beck och följe löser naturligtvis hela gåtan i vanligt lugna mak.

Den här boken är också filmatiserad men de båda alstren skiljer sig ganska mycket åt i detaljer. Huvudhistorien är emmelertid ganska likartad. Boken är, trots likheterna, betydligt långsammare än filmen.

Man förundras ånyo över den svenska polisens fumlighet.

Inga kommentarer: