onsdag 25 februari 2009

2009-07: Barack Obam - min far hade en dröm

Den här boken ingick som första bok i vår bokcirkel.

Boken är rätt ordrik - klart fler sidor än nödvändigt. Den amerikanska titeln är dreams from my father och det känns som om översättaren tagit sig friheten att blanda in lite I have a dream i den svenska översättningen. Jag vet inte om jag tycker att det är så bra. I övrigt är översättningen emellertid utmärkt. På många ställen har översättaren noterat i kanten om varför vissa ord har översatts på det aktuella viset. Det är bra.

Om Obama inte valts till president hade boken troligtvis inte blivit översatt och jag hade aldrig läst den. Nu blev det så och efter att ha läst den har jag faktiskt större förtroende för honom. Jag hoppas att han får användning av de värderingar jag uppfattar att han besitter så att han inte blir överkörd av den amerikanska lobbymaffian.

En utförligare recension hittar du hos Hans.

Inga kommentarer: